Sončna elektrarna je zanesljiv in za vzdrževanje nezahteven sistem, vendar je zaradi delovanja na prostem izpostavljena nepredvidenim vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov, ob tem se lahko težave pojavijo tudi na elektrodistribucijskem omrežju, na katero je priklopljena. Morebitna prepozno zaznana napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električneenergije, kar lahko povzroči precejšnjo izgubo prihodka. Da bo sončna elektrarna dobro delovala in lastniku prinašala predvideni donos, je treba njeno delovanje redno spremljati in opravljati vzdrževalne preglede ter dela. Ob morebitnih nepravilnostih nemudoma lastnia elektrarne obvesti našo vzdrževalno-intervencijsko ekipo, ki napako hitro odpravi in prepreči večji izpad dohodka za investitorja. Življenjska doba pravilno vzdrževane sončne elektrarne traja več kot 30 let, kar je poglavitni razlog za strokovno tehnično vzdrževanje.

Če ste elektrarno kupili pri drugem ponudniku, nam pošljite povpraševanje in z veseljem bomo tudi vaš sistem uvrstili med naše servisne storitve.

Nadzor elektrarne

Nudimo storitev daljinskega nadzora sončnih sistemov.

Storitev nadzora elektrarne omogoča:

  • grafično predstavitev vseh parametrov sistema
  • kompatibilnost z vsemi opracijskimi sistemi
  • avtomatski prenos podatkov
  • avtomatsko obveščanje v primeru napak (e-pošta, sms)
  • povzetek vseh razsmernikov v vašem sistemu ter pregled zgodovine delovanja po dnevih, mesecih in letih.

 

Lastniki sončnih elektrarn se pogosto premalo zavedajo pomena dobrega vzdrževanja in čiščenja modulov na strehi, kar pa jih zelo drago stane. Skrb za dobro vzdrževano elektrarno in očiščene module je prvo zagotovilo visokih donosov in rentabilnega poslovanja elektrarne. V podjetju sedaj ponujamo vsem lastnikom elektrarn možnost profesionalnega vzdrževanja vseh sklopov elektrarne, kakor tudi čiščenje modulov z najsodobnejšo tehnološko opremo za profesionalno čiščenje sončnih modulov.

Investicija v Sončno elektrarno je dejansko dostopna vsakemu zainteresiranemu investitorju – tudi tistim, ki nimajo lastnih primernih streh.

Investitorjem, ki nimajo primerne strehe, pa bi želeli investirati v sončno elektrarno, poiščemo primerno streho, lastnikom streh, primernih za gradnjo sončne elektrarne, ki sami niso zainteresirani za gradnjo sončne elektrarne, nudimo najemnino za oddajo teh streh.

Investitor se lahko tako odloči za streho, primerno njegovemu znesku naložbe - del prihodkov od prodaje električne energije nato namenja najemnini za streho.

Vsem, ki imate na razpolago strešne površine v velikosti od 500m2 in več, bremena proste v podjetju omogočamo dolgoletno življenjsko rento, ki jo prejemate z oddajo strehe v najem za namene postavitve sončne elektrarne.

Glede na orientiranost strehe, vrsto in stanjem kritine, ocenimo primernost postavitve sončne elektrarne na objektu.Cena najema se določa glede na procent od vrednosti prodane električne energije.

Arhiv