Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) na zemeljski plin je sočasno pretvarjanje energije goriva(zemeljskega plina, lesna biomasa) v toplotno in električno energijo.

Kot pri proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije (zemeljskega plina ali lesna biomasa) v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote.

Ključna značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali vode.

Prednosti kogeneracije

 • velike prihranke primarne energije
 • tudi več kot 90-odstotni izkoristek goriva
 • donosnost med 20 in 25 % investicija pa se lahko povrne že v 5 letih
 • zmanjšuje pa tudi vpliv na okolje, ki se še dodatno zmanjša z uporabo okolju prijaznejših goriv, kot je utekočinjeni naftni plin in lesna biomasa
 • zmanjšanje stroškov energetske oskrbe za od 20 do 30 odstotkov.
 • izboljšate svojo energetsko učinkovitost in zmanjšate odvisnost od trga električne energije
 • Neodvisnost od dobaviteljev el. toka
 • Direktno izkoriščanje proizvedene energije učinkovito in poceni pokriva potrebo po energiji
 • Učinkovita proizvodnja el. Toka in toplote tam, kjer se energija porablja

Kje se uporablja?

Visoki obratovalni časi naprav SPTE znižajo stroške električnega toka. Tako so objekti, ki potrebujejo konstantno toploto (pripravo tople vode, ogrevanje), in za obratovanje SPTE generirajo do 4’000 in nad 4’000 ur letno, ekonomsko še posebej donosne.

Tipična področja uporabe so npr.:

 • srednje in velike enostanovanjske stavbe
 • naselja / združena toplotna omrežja
 • fitnes centri
 • rastlinjaki
 • kopališča
 • bolnišnice, domovi za ostarele
 • otroški vrtci in občinski centri
 • šole in športne dvorane
 • hoteli
 • industrija in obrt
 • centri elektronske obdelave podatkov in pisarniške stavbe (za hlajenje)
 • nakupovalni centri (ta ogrevanje in hlajenje)
 • čistilne naprave / naprave za pridobivanje bio plina

Ekonomika

Dobro načrtovane naprave SPTE dosegajo glede na situativne danosti donosnost med 20 in 25 % investicija pa se lahko povrne že v 5 letih.. Po eni strani s prihrankom izdatkov za električni tok in toplotno energijo in po drugi strani z dohodki iz napajanja javnega omrežja električnega toka. V idealnih pogojih so lahko donosi celo preseženi. Za izračun ekonomičnosti primerjamo vse stroške za nakup, inštalacijo in obratovanje naprav, s stroški oskrbe z električno in toplotno energijo brez SPTE.

V izračunu upoštevamo:

 • donose višje energetske učinkovitost pri proizvodnji toplote
 • donose izogibanja nakupa električnega toka
 • donose iz prodaje oddanega električnega toka

IZRAČUNI VIŠIN PODPOR 2013 za SPTE

Princip sklopa elektrika – toplota

Naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) izkoriščajo sklop soproizvodnje za proizvodnjo el. toka in uporabne toplote. To se dogaja kar se da blizu porabnika toplote. Iz tega izhaja zelo visok izkoristek primarne energije, do 90 odstotkov. Konvencionalne elektrarne kot na primer velika elektrarna na energijo plina v primerjavi s tem dosežejo stopnjo izkoristka primarne energije 30 do 50 odstotkov.

Velik del energije se tam izgubi kot odpadna toplota. V napravah SPTE se ta odpadna toplota izkorišča. Morda kot energija za ogrevanje, za pripravo tople vode ali v industrijskih obratih kot procesna toplota. Proizveden el. tok se porablja v lastni stavbi, ali pa proda dobaviteljem energije za uporabo v javnem omrežju.

V zadnjem desetletju se je izgradnja vetrnih elektrarn v nekaterih razvitejših državah Evropske unije, kot so recimo Nemčija, Danska in Španija, občutno povečala. Zrasla so cela polja vetrnih elektrarn, nekatere države pa jih postavljajo tudi v morju. Tovrstna so naprimer polja vetrnih elektrarn v severnem morju.

Vetrne elektrarne delujejo tako, da turbine kinetično energijo vetra pretvarjajo v mehansko energijo. To s pomočjo generatorja pretvarjamo v električno energijo, ki pa je enosmerna, zato jo potem s pomočjo razsmernikov pretvorimo v izmenični tok z napetostjo 220V ali pa, kot je to običajno v primeru manjših vetrnih elektrarn, uporabljamo kar enosmerno napetost. Moči vetrnih elektrarn se gibljejo od nekaj 100 W, pa tja do nekaj MW.

Tako se veterne elektarne uporabljajo od malih otočnih sistemov na vikendih do velikih veternih farm.

Prednosti vetrnih elektrarn:

 • Ne oddajajo CO2 v okolje
 • hitra in enostavna gradnja
 • različne aplikacije delovanja
 • investicija se povrne v relativno kratkem času (približno 7 let za > 1 MW in 12 let za < 1 MW)
 • dolga življenska doba (približno 30let)
 • nizki obratovalni stroški

Z novim PV Manager je to že danes možno!

Fotovolt ISS , DSS in MSS PV Manager je kompakten in enostaven za montažo, » all in one« rešitev, ki omogoča shranjevanje sončne energije v Li- FE batterije. Na podlagi napredne tehnologije baterijLi- Fe, punujamo velike upravljalno shranjevalne sisteme ( od 30 kWh pa vse do MWh in več), družinske hišne sisteme( 2,5 kWh – 12 kWh) in male otočne sisteme (500 kWh- 1500 kWh) . Sistem deluje na modularnem principu: pomnilnik se prožno prilagodi glede na potrebe posamezne stranke.

Industrijski sam. sistemi (ISS)

Aplikacije:

 • Veterna elektrarna
 • Sončna elektrarna
 • Veliki porabniški centri (tovarne, trgovski centri, itd.)
 • Področja kjer je omejen dostop do elektrike (letališče, izoliran otok, vojska, itd.)
 • "Black start" na mreži

Lastnosti ESS sistema:

 • Blaženje konic obremenitev in naklona
 • Naredite nadomestilo za PV / veter rodovnih in olajšalo moč
 • Minimizira kabelske izgub, povečanje življenske dobe kablov
 • Optimizira skupno ureditev sistema, stabilizira izhodmoč omrežja in izboljša energetsko kakovost
 • Uporaba pri nujnih potrebah električne energije kot podporo

Družinski sam. sistemi(DSS)

DSS PV manager je » all in one« sistem, ki omogoča samostojno in neodvisno napajanje družinskih hiš. Prednosta Dess kompaktnost , enostavna montaža, popolni nadzor delovanja preko računalnika in pametnih telefonov. Vgrajene so Li-Fe bateriji , ki imajo nekoliko nižjo energetsko gostoto od bolj bolj poznane LI baterije ( LiCoO2), vendar ponuja daljšo življenjsko dobo, večjo gostoto moči ), so same po sebi varnejšie. . LiFePO4 je mogoče najti v uporabi pri električnih vozilih in večjih shranjevalnikih moči.

Ponujamo 3 pakete : Družinski paket Basic , Družinski paket Plus in Družinski paket Max

Tehnični podatki:

 • Baterije: 4,8 kWh, možno modularno nadgradi do 12 kWh
 • DoD (depth of discharge): 90%
 • Velikost razsmernikov: 4kVA - 10 kVa
 • Napetost: AC 400V
 • Pročakovana življenjska soba: 6000 Ciklov
 • Vmesnik: Ethernet
 • Velikost: cca. 600x1850x400 mm

Mali sam. sistemi(MSS)

MSS sistemi so primerni za manjše otočne sisteme : Vikend , Avto-prikolica, manjše črpalke za vodo itd. Sistem je velikosti 500 kWh do 3000 kWh. Lahko ga uporabljamo kot nadomestno napajanje ob nenadnem izpadu omrežja. Uporabljajo se Li-Fe baterije z dolgim življenskim ciklosom.

Vgrajene so Li-Fe bateriji , ki imajo nekoliko nižjo energetsko gostoto od bolj bolj poznane LI baterije ( LiCoO2), vendar ponuja daljšo življenjsko dobo, večjo gostoto moči ), so same po sebi varnejšie. . LiFePO4 je mogoče najti v uporabi pri električnih vozilih in večjih shranjevalnikih moči.

Tehnični podatki:

 • Zelo kratek čas polnenja: manj kot 5 ur
 • Baterije: 500 kWh do 300 kWh
 • RS232 priključek: daje možnost računalniškega nadzora z strani uporabnika
 • Velikost razsmernikov: 1 kVA . 2,5 kVA
 • Napetost: AC 400V
 • Pročakovana življenjska soba: 6000 Ciklov
 • Vmesnik: RS232
 • Velikost: cca. 300x500x600 mm

Delovanje: 3 nastavljivi načini delovanja

 • AC vhodna nastavitev: Sistem bo deloval na način baypass , dokler bo omrežje navoljo. Baterija nadomseti omrežje če pride do prekinitve
 • PV vhodna nastavite: Sistem ni priključen na omrežje, temveč se v celoti napaja z sončno ali veterno elektrarno , katerih energija se shranjuje v baterijah
 • »Save energy« nastavitev: Možna nastavitev čaa kdaj se polni in prazni baterije na podlagi potrebe uporabnika

Stisnjen zemeljski plin ali CNG, je čistejša alternativa konvencionalnemu naftnemu avtomobilskemu gorivu. Energijska učinkovitost takega goriva je na splošno enaka energijski učinkovitosti bencinskih motorjev, vendar nižja v primerjavi s sodobnimi dizelskimi motorji. Vozila, katera za pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin, potrebujejo večji rezervoar za gorivo kot običajna bencinska vozila, saj liter stisnjenega zemeljskega plina zavzame več prostora, kot na primer liter bencina. Skoraj vsa obstoječa bencinska vozila, lahko predelamo v dvo-gorivna (bencin/CNG) vozila. Vendar pa je zemeljski plin, tako kot vsa fosilna goriva, omejen vir goriva.

Zaradi svoje vsestranskosti, ki se kaže v gradbenih in funkcionalnih značilnostih, ga uporabljajo gradbeniki in tudi arhitekti. Je material, primeren za različne projekte, predvsem tiste, ki se med nastajanjem tudi spreminjajo.

Zakaj uporabiti jekleno konstrukcijo?

Njene prednosti so ekonomske, saj je z njo mogoče graditi hitro in preprosto, takšni sta tudi montaža in napeljava instalacij. Dobro je tudi razmerje med nosilnostjo in težo konstrukcije, spreminjanje in dograjevanje sta preprosta, prav tako vzdrževanje, dolga je tudi življenjska doba. Uporaba je gospodarna tudi zaradi poceni demontaže in razgradnje, material pa je mogoče ponovno uporabiti.

Jeklena konstrukcija je prijazna do okolja zaradi svoje možnosti reciklaže, saj zato ne obremenjuje okolja.

Trdnost materiala in njegova prožnost, saj ga je mogoče preprosto kombinirati z drugimi materiali, omogočata kakovostne projektantske rešitve. Vse to so tehnične prednosti jeklene konstrukcije. Pri gradnji je treba poskrbeti tudi za varnost. Pri jekleni konstrukciji so to majhna teža, protipotresna gradnja in preprosta montaža.

Zelo pomemben je tudi videz. Njene prednosti so v veliki svobodi izražanja, kar ustreza projektantom in tudi arhitektom. Konstrukcije so lahke, prosojne, elegantne, tlorisi odprti. Vse to pripomore k sodobnosti in modnim smernicam arhitekturnega oblikovanja.

Prednosti jeklene konstrukcije so tudi dobava in montaža iz vroče cinkanih profilov C100, prefabriciranost in antikorozijska zaščita, zato je pri montaži ni treba variti ali pleskati.

Tehnične specifikacije

Tehnični opis konstrukcije:

 • Vroče cinkani profili
 • Možnost nanosa epoksi barve

Priprava dokumentacije:

 • PZI, PGD
 • Atesti za vgrajene materiale
 • Statični izračun

Možnost izvedbe:

 • razpon do 28 m brez vmesnega stebra
 • raster 3 – 8 m
 • višina do 18 m
 • izvedba samo konstrukcije
 • izvedba na ključ

HOVAL blagovna znamka se uvršča med vodilne ponudnike za notranje prostorske rešitve z odgovornostjo za okolje in energijo. Več kot 65 let izkušenj in z motivacijo ter znanjem vedno znova pridobijo nove rešitve s tehnično vrhunskim razvojem. Skupno 1400 zaposlenih v 15 uspešno družbah po vsem svetu, si prizadevajo za uspešno pozicioniranje HOVAL kot popolnega ponudnika inteligentnih sistemov ogrevanja in prezračevanja, ki se izvažajo v več kot 50 državah. Povečevanje energetske učinkovitosti in varovanje okolja so njihove določila in motivacija.

HOVAL CERTIFIKATI:
ISO 9001:2008 & 14001:2004 - IQNet
ISO 9001:2008 & 14001:2004 - SQS
DGR 97/23/EG (PED) - TÜV SÜD
Certificate of Authorization (H) - ASME

Ostali certifikati

PEČI NA POLENA

HOVAL AGROLYT (20 – 50)

Najmodernejša tehnologija ogrevanja z lesom. Ekološko in učinkovito.

Prefinjena tehnologija uplinjevanja lesa s 3 – stopenjskim postopkom izgorevanja pri AgroLytu vodi do maksimalnega izkoristka energije, ki znaša več kot 90%. Tako na m3 pridobite več dragocene toplote in se veselite nizkih stroškov obratovanja.

Zaradi enostavnega upravljanja in čiščenja Agrolyt predstavlja udoben ogrevalni kotel, zaradi robustne konstrukcije pa neutrudni trajno gorilnik.

Investicija, ki se splača!

TOPLOTNE ČRPALKE NA ZRAK

BALERIA

Ekonomično in ekološko pridobivanje energije iz okoliškega zraka za ogrevanje in pripravo tople vode. Pri tem obratujejo z visoko učinkovitostjo ter tako nudijo atraktivno razmerje med ceno in močjo.

Za novogradnje in sanacije starih objektov.

Najvišja učinkovitost prihrani dragoceni tok.

Z Belaria toplotno črpalko na zrak izkoristite toploto, ki jo vsebuje okoliški zrak in iz nje ob uporabi električnega toka kot pogonske energije, proizvedete ogrevalno toploto za celotno hišo. Iz 1 kilovata toka nastane do 5 kilovatov toplote.

Hoval toplotne črpalke na energijo zraka so odlikovane z mednarodnim znakom kakovosti toplotnih črpalk. Uradni znak Vam zagotavlja odlično energetsko učinkovitost, visoko zanesljivost in obsežno svetovanje kupcem.

KOTLI NA PELETE

BIOLYT (8-36)

Okolju prijazen ter ekstremno varčen.

Idealen za novogradnje in sanacije manjših do srednjih velikih zgradb.

Odlična eko bilanca, ki prepriča.

Zanesljiva tehnologija izgorevanja z roko v roki s tehnično prefinjenostjo.

Več udobja enostavno ne more biti: čisto, udobno, fleksibilno.

Udobno odstranjevanje pepela.

Izgorevanje skoraj brez ostankov omogoča, da posodo za pepel kotla Biolyt lahko izpraznile le enkrat letno – bistveno manjkrat kot pri vseh tradicionalnih napravah.

Glede na pogodbo za vzdrževanje lahko posod izprazni Hovalov strokovnjak med redno letno kontrolo.

BioLyt postavlja nova merila, ko gre za ekonomično ogrevanje z obnovljivim gorivom – lesom. S stopnjo učinkovitosti v višini 98% je tehnologija izgorevanja maksimalno optimirana in tako prijazna okolju kot denarnici. BioLyt je najbolj primeren za eno in več-stanovanjske hiše, otroške vrtce, šole in majhne do srednje velike gospodarske objekte. V kombinaciji s solarno napravo je kompaktni peletni kotel učinkovitejši in še bolj ekološki in ekonomičen.

BIOLYT (50-150)

Okolju prijazen in ekstremno varčen.

Idealen za novogradnje in sanacijo manjših do srednje velikih zgradb.

Udobno,čisto in rentabilno. BioLyt predstavlja idealno opremo, ko gre za ogrevanje z večjo močjo brez emisij ogljikovega dioksida. Če ne posegamo v učinkovitost in kompaktnost, je BioLyt najbolj primeren za večje stavbe kot so večstanovanjske hiše, hoteli, upravne zgradbe, šole in obrtni objekti ali združena omrežja bližnje toplote.

Minimalni stroški za odstranjevanje pepela in čiščenje.

Premišljene, detajlne, tehnične rešitve pri BioLyt-u skrbijo za udobje, uporabniku prijazno uporabo in prihranek časa med obratovanjem in vzdrževanjem.

Sistem odstranjevanja pepela avtomatsko transportira nastali pepel v predviden zbiralnik. Po zgorevanju 1000 kg pelet ostane okrog 5 kg pepela.

Pepel lahko udobno odstranite z zbiralnikom pepela na koleščkih in ga stresete v smeti ali še bolje na kompost. Peletni pepel je namreč odlično gnojilo.

TOPLOTNE ČRPALKE Z ENERGIJO ZEMLJE

THERMALIA

Pridobivanje energije z zemlje ali talne vode.

Uporaba okoljske energije z najvišjo učinkovitostjo.

Thermalia izkorišča naravno toploto iz podzemlja. Ob uporabi električnega toka kot pogonske energije Thermalia iz majhnih temperaturnih razlik proizvaja dragoceno energijo za ogrevanje. Iz 1 kilovata toka elektrike nastane okrog 4,5 do 6,5 kilovata toplote.

S številnimi detajlnimi izboljšavami so Thermalia modeli ponovno postali opazno boljši.

Thermalia dosega temperature predteka do 62 °C, pri modelni različici H celo do 67 °C. Zato je primerna za obratovanje s konvencionalnimi radiatorji – kar je pomembno pri sanaciji starih stavb.

Vse Hoval toplotne črpalke so odlikovane z mednarodnim znakom kakovosti. Uradni zank zagotavlja odlično energetsko učinkovitost, visoko zanesljivost in obsežno paleto servisnih storitev.

KOMFORTNO PREZRAČEVANJE

HOMEVENT komfortni sistemi

Rekuperacija toplote in vlage za prijetno klimo. Udobno, učinkovito, fleksibilno.

HomeVent komfortno prezračevanje skrbi za stalen dotok svežega zraka v vaših bivalnih in delovnih prostorih. Avtomatsko, 24 ur na dan, brez prepiha.

Posebne prednosti: kakovostni filter iz zunanjega zraka očisti delce umazanije, škodljive snovi, prah in pelod. Hrup in insekti ostajajo zunaj.

SOLARNI SISTEMI

Izkoristite moč sonca - kompletno, ekonomično, okolju prijazno!

Solarna tehnologija, učinkovito integrirana v Vaš ogrevalni sistem.

Solarni prihodnosti naproti!

Ko sveti sonce – in naše srce žari. Sončna svetloba prinaša dobro voljo, spodbuja rast rastlin in ohranja naše zdravje. Nič čudnega, dag a že od nekdaj častimo kot osrednjo zvezdo našega planetarnega sistema. Sonce že danes, v bližnji prihodnosti pa še bolj, pridobiva na pomenu – kot pomemben, neizčrpljiv energetski vir, brez emisij CO2.

Izkoriščanje sončne energije je pri Hovalu tradicija. Kot pionir v prihodnost usmerjenih tehnologij za pridobivanje toplote je Hoval že leta 1975 na trgu ponudil prvo solarno napravo. S stalnim nadaljnjim razvojem proizvodov pa danes spada med vodilne ponudnike sistemov za termično izkoriščanje sončne energije.

Tako našim strankam na področju solarnega sektorja nudimo dozorjene sistemske rešitve najnovejše tehnične ravni. Da bi čista moč sonca učinkovito in ekonomično ter tehnično izvedljivo prispela v Vašo stavbo.

Prednosti:

 • Pridobivanje brezplačne energije z enkratno investicijo – in skoraj brez stroškov vzdrževanja v naslednjih desetletjih.
 • Občuten prihranek energije.
 • 75% potreb po topli vodi lahko pokrijemo s solarno napravo.
 • Odlično integrirano v Hoval sistemsko tehnologijo.
 • Rešitev po meni za vse vrste in velikosti objektov.
 • Bistven doprinos k varovanju okolja in podnebja.

Da bi zagotovili zanesljivo in hitro obdelavo, so potrebni optimalni postopki in procesini pogoji. Podjetje Fotovolt vas podpiramo v v vseh fazah izvedbe sistema, od začetnih vprašanj pa do vzdrževanja elektran po sami izdraditvi.

Izkušnje in strokovnost

Izkušnje

Postavili smo že 100 sončnih elektrarn na raznolikih družinskih, kmetijskih, industrijskih, občinskih in drugih poslopjih kot na zemljiščih . Od velikosti 7 kW pa do največje 2,1 MW Solarpark Vulkanoland.

Strokovnost

Strokovnost naše ekipe potrjuje certifikat kakovosti Združenja slovenske fotovoltaične industrije.

Vzdrževanje in nadzor delovanja

S pomočjo hitro odzivne servisne ekipe preprečujemo nepotrebne zaplete in izpade proizvodnje električne energije, ki bi vplivali na donosnost investicije.

Prav tako ponujamo možnost celostnega vzdrževanja elektrarn, od pregleda elektrarne do vzdrževanja elektroprilkjučka na enem mestu.

Ugodne cena in svetovanje

Ugodne cena za vrhunsko opremo

 • visokokakovostne fotonapetostne module Renesolar, REC, Centrosolar, BYD
 • vodilne razsmernike SMA , Kaco, Refusol
 • najsodobnejše podkonstrukcije Schletter
 • zanesljive nadzorne sisteme SolarLog

Svetovanje pri financiranju

Nudimo vam tudi pomoč pri pridobivanju investicijskih sredstev in pri trženju proizvedene energije :

 • Komercilane banke (Banke pristajajo na kreditiranje od 70-90% investicije, v izjemnih primerih lahko tudi 100%.)
 • Regionalne in lokalne pomoči ( razvonji skladi)
 • Kmetijski razpisi
 • Eko sklad

Sončna energija je naš partner

Začne se, ko zjutraj vstanemo,prižgemo luč, uporabimo električno zobno ščetko, ter si skuhamo kavo in spečemo toast . Elektrika je postala del našega živlenja. Kajti ni samo del strukture našega življenja, ampak je integrirana v naše živlenje. Živeti brez elektrike je tako rekoč nemogoče. Delati z njo tako kot smo do sedaj pa tudi ne gre. To je razlog, zakaj je pomembno, da se začnemo dovolj zgodaj ukvarjajo z vprašanjem energije in začnemo delovati odgovorneje. Naša rešitev: sončna energija. Sicer drži, ne ni naš izum, ampak bomo uporabili vse možnosti, ki nam jo daje.

Ponujamo solarne rešitve za prihodnost

Ker z njo ne boste več odvisni od velikih korporacij. Kdor ima v lasti fotovoltaični sistem je sposoben uporabiti svojo lastno elektriko, in je torej neodvisen. Ker ne onesnažujejo okolja v proizvodnji energije. S Fotovolt solarnimi rešitvami uporabljate vire energije prihodnosti. Z uporabo sončne, vetrne in vodne energije, se ohranijo neobnovljive viri. Ter zaradi okolja in naslednja generacija kateri predamo onesnaževano Zemljo ,s tem ko smo uporabili sončne rešitve.

Arhiv