Kogeneracija

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_advancedmodules, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1
 • Error loading component: com_rokcandy, 1

Kaj je kogeneracija?

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) na zemeljski plin je sočasno pretvarjanje energije goriva(zemeljskega plina, lesna biomasa) v toplotno in električno energijo.

Kot pri proizvodnji električne energije, tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije (zemeljskega plina ali lesna biomasa) v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote.

Ključna značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali vode.

Prednosti kogeneracije

 • velike prihranke primarne energije
 • tudi več kot 90-odstotni izkoristek goriva
 • donosnost med 20 in 25 % investicija pa se lahko povrne že v 5 letih
 • zmanjšuje pa tudi vpliv na okolje, ki se še dodatno zmanjša z uporabo okolju prijaznejših goriv, kot je utekočinjeni naftni plin in lesna biomasa
 • zmanjšanje stroškov energetske oskrbe za od 20 do 30 odstotkov.
 • izboljšate svojo energetsko učinkovitost in zmanjšate odvisnost od trga električne energije
 • Neodvisnost od dobaviteljev el. toka
 • Direktno izkoriščanje proizvedene energije učinkovito in poceni pokriva potrebo po energiji
 • Učinkovita proizvodnja el. Toka in toplote tam, kjer se energija porablja

Kje se uporablja?

Visoki obratovalni časi naprav SPTE znižajo stroške električnega toka. Tako so objekti, ki potrebujejo konstantno toploto (pripravo tople vode, ogrevanje), in za obratovanje SPTE generirajo do 4’000 in nad 4’000 ur letno, ekonomsko še posebej donosne.

Tipična področja uporabe so npr.:

 • srednje in velike enostanovanjske stavbe
 • naselja / združena toplotna omrežja
 • fitnes centri
 • rastlinjaki
 • kopališča
 • bolnišnice, domovi za ostarele
 • otroški vrtci in občinski centri
 • šole in športne dvorane
 • hoteli
 • industrija in obrt
 • centri elektronske obdelave podatkov in pisarniške stavbe (za hlajenje)
 • nakupovalni centri (ta ogrevanje in hlajenje)
 • čistilne naprave / naprave za pridobivanje bio plina

Ekonomika

Dobro načrtovane naprave SPTE dosegajo glede na situativne danosti donosnost med 20 in 25 % investicija pa se lahko povrne že v 5 letih.. Po eni strani s prihrankom izdatkov za električni tok in toplotno energijo in po drugi strani z dohodki iz napajanja javnega omrežja električnega toka. V idealnih pogojih so lahko donosi celo preseženi. Za izračun ekonomičnosti primerjamo vse stroške za nakup, inštalacijo in obratovanje naprav, s stroški oskrbe z električno in toplotno energijo brez SPTE.

V izračunu upoštevamo:

 • donose višje energetske učinkovitost pri proizvodnji toplote
 • donose izogibanja nakupa električnega toka
 • donose iz prodaje oddanega električnega toka

IZRAČUNI VIŠIN PODPOR 2013 za SPTE

Princip sklopa elektrika – toplota

Naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote (SPTE) izkoriščajo sklop soproizvodnje za proizvodnjo el. toka in uporabne toplote. To se dogaja kar se da blizu porabnika toplote. Iz tega izhaja zelo visok izkoristek primarne energije, do 90 odstotkov. Konvencionalne elektrarne kot na primer velika elektrarna na energijo plina v primerjavi s tem dosežejo stopnjo izkoristka primarne energije 30 do 50 odstotkov.

Velik del energije se tam izgubi kot odpadna toplota. V napravah SPTE se ta odpadna toplota izkorišča. Morda kot energija za ogrevanje, za pripravo tople vode ali v industrijskih obratih kot procesna toplota. Proizveden el. tok se porablja v lastni stavbi, ali pa proda dobaviteljem energije za uporabo v javnem omrežju.