Vzdrževanje in nadzor modulov

Vzdrževanje vključuje:

 • stalen daljinski nadzor delovanja sončne elektrarne
 • periodične preglede elektrarne in njenih komponent,
 • letni pregled s termovizijsko kamero,
 • servis vseh komponent v primeru tehničnih napak
 • servis komponent v primeru poškodb
 • letna optimizacija premoženjskega zavarovanja
 • pomoč pri izbiri najugodnejšega ponudnika za odkup zelene energije (obratovalna podpora)
 • servis komponent v primeru poškodb
 • letna oddaja napovedi načrtovanih količin za Borzen (zagotovljan odkup)

Vzdrževanje

Sončna elektrarna je zanesljiv in za vzdrževanje nezahteven sistem, vendar je zaradi delovanja na prostem izpostavljena nepredvidenim vremenskim vplivom in menjavanju letnih časov, ob tem se lahko težave pojavijo tudi na elektrodistribucijskem omrežju, na katero je priklopljena. Morebitna prepozno zaznana napaka v delovanju pomeni zastoj proizvodnje električneenergije, kar lahko povzroči precejšnjo izgubo prihodka. Da bo sončna elektrarna dobro delovala in lastniku prinašala predvideni donos, je treba njeno delovanje redno spremljati in opravljati vzdrževalne preglede ter dela. Ob morebitnih nepravilnostih nemudoma lastnia elektrarne obvesti našo vzdrževalno-intervencijsko ekipo, ki napako hitro odpravi in prepreči večji izpad dohodka za investitorja. Življenjska doba pravilno vzdrževane sončne elektrarne traja več kot 30 let, kar je poglavitni razlog za strokovno tehnično vzdrževanje.

Če ste elektrarno kupili pri drugem ponudniku, nam pošljite povpraševanje in z veseljem bomo tudi vaš sistem uvrstili med naše servisne storitve.

Nadzor elektrarne

Nudimo storitev daljinskega nadzora sončnih sistemov.

Storitev nadzora elektrarne omogoča:

 • grafično predstavitev vseh parametrov sistema
 • kompatibilnost z vsemi opracijskimi sistemi
 • avtomatski prenos podatkov
 • avtomatsko obveščanje v primeru napak (e-pošta, sms)
 • povzetek vseh razsmernikov v vašem sistemu ter pregled zgodovine delovanja po dnevih, mesecih in letih.